#

EL PEIX BLAU

Sabor intens i beneficis saludables en cada mossegada.

El peix blau, amb la seva carn rica i sabor intens, és un terme ampli que abraça diverses espècies marines. A diferència del peix blanc, el peix blau es caracteritza per la seva major contingut gras i un perfil de sabor més pronunciat. Aquest grup inclou espècies com la sardina, la tonyina i el salmó, cada una amb propietats úniques i beneficis per a la salut. Vull comprar peix blau