#

CONFIDENCIALITAT

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des del web de Garoina, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida.

Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament d'ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN, SA i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal Carrer Pica d'Estats, 77-95, 08272, Sant Fruitós de Bages (Barcelona) o bé a través de correu electrònic protecciodades@ini6.com.

Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l'empleat o l'agent responsable d'entregar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça esmentada.

VIRUS I SEGURETAT

Tot i que hem pres les mesures per assegurar-nos que aquest correu electrònic i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus, us recomanem que a efectes de mantenir bones pràctiques de seguretat, el receptor ha d'assegurar que aquest correu i els seus fitxers adjunts estan lliures de virus.